top of page
doorkijkkerk-in-Borgloon-1200x900_edited_edited.jpg

Vrouwen-In-Zicht

ERKENNING - PARTICIPATIE - VERBINDING

20231030_100458.jpg

Wie zijn we?

Vrouwen-In-Zicht is een groep van geëngageerde vrouwen die de positie van de vrouw in de kerk wil belichten en bevorderen.

An Mollemans, Anne Vandenhoeck, Annemie Dillen, Christa Damen, Eva Vromman, Sabine Desoete, Josian Caproens, Marijke Vanhoutte, Mia De Meyer, Renée Theyssens, Sylvie Wullus, Christine Van Gerven.

Wat doen we?

Erkenning
We streven naar erkenning van wat vrouwen doen binnen de kerk en van wie ze zijn. Dit betekent dat we meer zichtbaarheid willen geven aan wat vrouwen doen, bijvoorbeeld in de context van pastoraal leiderschap, liturgie, catechese,... We laten een kritische stem klinken daar waar seksistische opmerkingen gemaakt worden of deuren gesloten blijven ten aanzien van vrouwen in kerkelijke contexten. We willen wijzen op het belang van erkenning voor de pijn die heel wat vrouwen ervaren wanneer ze botsen op vormen van discriminatie binnen de kerk. We werken aan waardering van vrouwen in hun gehele persoon en in al hun diversiteit, in dialoog met alle mensen die hun genderidentiteit op een andere manier beleven. We informeren mensen over de mogelijkheden die vrouwen in de kerk al en nog niet krijgen. We dragen op een positieve manier bij aan de beeldvorming over vrouwen en de kerk vandaag.


 

Participatie
Vrouwen-in-zicht wil inzetten op participatie van vrouwen in de kerk. Dit betekent niet enkel deelnemen aan allerlei activiteiten, maar ook zeer concreet inspraak hebben, leiderschap kunnen opnemen en volwaardige verantwoordelijkheid kunnen dragen. We vinden het belangrijk om te werken aan de structurele verankering van de participatie van vrouwen in de kerk.

 

Verbinding
Dit alles proberen we door in te zetten op verbinding. We brengen vrouwen met elkaar in contact. We stimuleren de dialoog over de thematiek van vrouwen in de kerk en bemoedigen vrouwen die één of andere vorm van leiderschap op zich nemen. We streven naar verbinding van mensen binnen de kerk. We willen daarbij ruimte laten voor verschillende visies en nieuwe initiatieven stimueleren.

religion-3156347_1920.jpg

“A woman of faith does not allow problems to overwhelm her. She uses her faith to find solutions.”

Gift Gugu Mona

bottom of page