top of page
Junia-Sarah-Beth-Baca.jpg

Vrouwen-In-Zicht

ERKENNING - PARTICIPATIE - VERBINDING

Agenda

Wie zijn we?

Vrouwen-In-Zicht is een groep van geëngageerde vrouwen die de positie van de vrouw in de kerk wil belichten en bevorderen.

An Mollemans, Anne Vandenhoeck, Annemie Dillen, Christa Damen, Christine Van Gerven, Eva Vromman, Josian Caproens, Joëlle Spruytte, Marijke Vanhoutte, Mia De Meyer, Renée Theyssens, Sabine Desoete, Sylvie Wullus.

Groep 3.png

Wat doen we?

Erkenning

We streven naar erkenning van wat vrouwen doen binnen de kerk en van wie ze zijn. Dit betekent :

  • meer zichtbaarheid  geven, bijvoorbeeld in de context van pastoraal leiderschap, liturgie, catechese,...

  • een kritische stem laten klinken bij seksistische opmerkingen of  gesloten deuren  ten aanzien van vrouwen in kerkelijke contexten

  • wijzen op het belang van erkenning voor de pijn die heel wat vrouwen ervaren bij vormen van discriminatie binnen de kerk

  • werken aan waardering van vrouwen in hun gehele persoon en in al hun diversiteit, in dialoog met alle mensen die hun genderidentiteit op een andere manier beleven

  • informeren over de mogelijkheden die vrouwen in de kerk wel of nog niet krijgen

  • bijdragen op een positieve manier aan de beeldvorming over vrouwen in de kerk vandaag.

Participatie
Vrouwen-in-zicht wil inzetten op participatie van vrouwen in de kerk. Dit betekent niet enkel deelnemen aan allerlei activiteiten, maar ook zeer concreet inspraak hebben, leiderschap kunnen opnemen en volwaardige verantwoordelijkheid kunnen dragen. Met belang aan de structurele verankering van de participatie van vrouwen in de kerk.

Verbinding

Dit alles proberen we door in te zetten op verbinding.

  • we brengen vrouwen met elkaar in contact

  • we stimuleren de dialoog over de thematiek van vrouwen in de kerk en bemoedigen vrouwen die één of andere vorm van leiderschap op zich nemen

  • we streven naar verbinding van mensen binnen de kerk, bieden ruimte voor verschillende visies en  nieuwe initiatieven.

religion-3156347_1920.jpg

“A woman of faith does not allow problems to overwhelm her. She uses her faith to find solutions.”
 

Gift Gugu Mona

bottom of page