top of page
Junia-Sarah-Beth-Baca.jpg

Junia 2024

Dit jaar kozen we ervoor om jonge vrouwen tot en met 35 jaar te nomineren.

De prijs wordt uitgereikt op woensdag 24 april 2024.

Junia 2023 : Ilse Van Gorp winnares juryprijs en Lieve Van Driessen winnares publiekprijs

“Ilse engageert zich helemaal in wat ze doet en kan alleen maar authentiek zijn. Buiten haar werk engageert ze zich in het opvangen van vluchtelingen, in het organiseren van nieuwjaarsfeesten en zorg voor hulpbehoeftigen. Als sterke vrouw in de kerk is ze kritisch loyaal en heeft grenzen verlegd voor vrouwen in leiderschap in de kerk. In haar voorgaan in liturgie is ze sterk gericht op de noden van de groep mensen die ze voor zich heeft, zonder de eigen identiteit te verliezen. Ze is een denker én een doener. Ze staat niet vooraan in de strijd voor vrouwen in de kerk, maar toont dagelijks de grote waarde van sterke gelovige vrouwen die Gods gelaat oproepen voor mensen aan de rand van de samenleving.”

"Lieve werd het aanspreekpunt en bezieler van onze gemeenschap. Als onze PASTOR gaat ze mee in de vieringen, met een priester of samen met een gebedsleider. Hierin vervult zij een voorbeeldfunctie als vrouw in de kerk. Haar stijl is eerder bescheiden. Zij stimuleert vrouwen en mannen, op een gelijkwaardige basis om een rol op te nemen in de kerk en de liturgie. Een groep van gebedsleiders heeft hiervoor een opleiding gevolgd. Zo creëert ze kansen voor anderen om het geloof mee uit te dragen."

Proficiat Lieve, je wordt gedragen door heel veel mensen.’

345618402_1691167451313372_9082249296986748103_n.jpg
IMG_9277.jpeg
346055811_1594330047730143_2282516409396575204_n.jpg
345618703_753881943046823_5067369002934858882_n.jpg
346257298_537913131883898_4942076526276979225_n.jpg
3A4390F9-A647-4C17-91AA-13530CBF016E_edited.jpg

Agnes Pas

1ste winnares Junia-prijs: lifetime achievement award

“Zij is vóór én tijdens haar loopbaan binnen de kerkgemeenschap als een waardevolle vrouw actief geweest. Op een waardige maar duidelijke, oproepende en getuigende wijze heeft Agnes zich ingezet om de vrouw binnen de kerk een plaats te geven, waaronder de religieuze vrouwen. - Zij werkte als nationaal verantwoordelijke voor de studerende jeugd = VKSJ, en was stafmedewerkster aan het TPC – het theologisch pastoraal centrum-. Als ‘jonge vrouw’ is ze gestart met vormingscursussen voor priesters en medewerkers in parochies. Ondanks tegenstand van sommigen heeft zij zich staande gehouden als vrouw. Daardoor groeide de waardering. Haar samenwerking met anderen, binnen de vormingen in kerkverband, werd gewaardeerd en ook geëerd. Zij werkte jaren mee in verschillende kerkelijke en andere organisaties; als voorzitster van het IPB en de NGO Broederlijk Delen. Agnes stuurde mensen tot wederzijdse waardering en bracht hen tot gesprek.”

Er was soms frustratie, met wat moeilijke ervaringen maar dat heeft niet geleid tot irritatie. Je spreekt immers nog altijd met liefde over de kerk en je benadrukt ook dat we als vrouwen blijvend moeten opkomen voor onze rechten. Je zegt dat onze groep jouw ‘oude’ hart verwarmt. Wij kunnen je alleen maar danken dat je ons voorging. Dank en op onze beurt gaan wij verder, voor ons en voor de generaties na ons.

3e Junia prijs - 2024

‘Jonge, gelovige en dynamische vrouwen in de Kerk’ : woensdag 24 april 16u 2024 Hof Bladelin Brugge

Vrouwen-In-Zicht reikt jaarlijks een prijs uit aan een project, persoon of groep die bijgedragen heeft tot positieve beeldvorming rond vrouwen in de kerkgemeenschap en tot het creëren van ruimte voor gelijkwaardige verantwoordelijkheid. Deze prijs is vernoemd naar Junia, aangehaald door Paulus in de brief aan de Romeinen. Heel wat theologen vroeger en nu zien hierin een verwijzing naar een vrouwelijke apostel.

Het genomineerde project, persoon of groep heeft één of meerdere van de volgende aspecten mogelijk gemaakt of sterk aangemoedigd in de kerkgemeenschap:

281956626_1338345793342816_598125978536148359_n.jpg

Erkenning

We streven naar erkenning van wat vrouwen doen binnen de kerk en van wie ze zijn.

4EF866BA-2FCD-4CEC-BA07-9A51BF305AB8_edited.jpg

Participatie

Vrouwen-in-zicht wil inzetten op participatie van vrouwen in de kerk. 

DSC_6079.JPG

Verbinding

Dit alles proberen we door in te zetten op verbinding.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Artieste: Sarah Beth Baca

bottom of page