top of page

Junia 2023: Ilse van Gorp winnares juryprijs en Lieve Van Driessen winnares publieksprijs

"Lieve werd het aanspreekpunt, de bezieler, onze PASTOR.    Lieve gaat mee voor in de vieringen, met een priester als die er is of samen met een gebedsleider.   Hierin vervult zij een voorbeeldfunctie als vrouw in de kerk.   Haar stijl is eerder bescheiden, ze zal zichzelf nooit op het voorplan zetten.  Zij stimuleert vrouwen en mannen, op een gelijkwaardige basis om een rol op te nemen in de kerk en de liturgie.   Sinds jaar en dag is er in onze geloofsgemeenschap een groep van gebedsleiders die hiervoor een opleiding gevolgd hebben.  Zo creëert ze kansen voor anderen om het geloof mee uit te dragen.’ Proficiat Lieve, je wordt gedragen door heel veel mensen.ieve gaat mee voor in de vieringen, met een priester als die er is of samen met een gebedsleider.   Hierin vervult zij een voorbeeldfunctie als vrouw in de kerk.   Haar stijl is eerder bescheiden, ze zal zichzelf nooit op het voorplan zetten.  Zij stimuleert vrouwen en mannen, op een gelijkwaardige basis om een rol op te nemen in de kerk en de liturgie.   Sinds jaar en dag is er in onze geloofsgemeenschap een groep van gebedsleiders die hiervoor een opleiding gevolgd hebben.  Zo creëert ze kansen voor anderen om het geloof mee uit te dragen."

“Ilse engageert zich helemaal in wat ze doet en kan alleen maar authentiek zijn. Buiten haar werk engageert ze zich in het opvangen van vluchtelingen, in het organiseren van nieuwjaarsfeesten voor mensen aan de rand, in het zorgen voor mensen die haar hulp nodig hebben. Ze is een sterke vrouw in de kerk die kritisch loyaal is en grenzen heeft verlegd voor vrouwen in leiderschap in de kerk. In haar voorgaan in liturgie is ze sterk gericht op de noden van de groep mensen die ze voor zich heeft, zonder de eigen identiteit te verliezen. Ze is een denker én een doener. Ze staat niet vooraan in de strijd voor vrouwen in de kerk, maar toont dagelijks de grote waarde van sterke gelovige vrouwen die Gods gelaat oproepen voor mensen aan de rand van de samenleving”


 

20230510_100336.jpg
346055811_1594330047730143_2282516409396575204_n.jpg
345618402_1691167451313372_9082249296986748103_n.jpg
346101156_2113440392183424_1485974500027433510_n.jpg
345618703_753881943046823_5067369002934858882_n.jpg
IMG_9277.jpeg
3A4390F9-A647-4C17-91AA-13530CBF016E_edited.jpg

Agnes Pas

1ste winnares Junia-prijs: lifetime achievement award

“Zij is vóór én tijdens haar loopbaan binnen de kerkgemeenschap als een waardevolle vrouw actief geweest. Zij heeft steeds op een waardige maar duidelijke, oproepende en getuigende wijze zich ingezet om de vrouw binnen de kerk een plaats te geven, ook de religieuze vrouwen. - Zij werkte als nationaal verantwoordelijke voor de studerende jeugd = VKSJ. - Zij was stafmedewerkster aan het TPC Sinds het begin is zij daar als ‘jonge vrouw’ gestart met vormingscursussen voor priesters en medewerkers in parochies. Ondanks tegenstand van sommigen heeft zij zich staande gehouden als vrouw. Daardoor groeide de waardering. Ook haar samenwerking met anderen, binnen de vormingen in kerkverband, werd gewaardeerd en ook geëerd. Het was teamwerk. - Zij werkte ook als voorzitster van het IPB - Zij was voorzitster van de NGO Broederlijk Delen - Zij werkte jaren mee in verschillende kerkelijke en andere organisaties. Zij stuurde mensen tot wederzijdse waardering. Zij bracht mensen tot gesprek. Ook met persoonlijke en moeilijke ervaringen.”
Er was soms frustratie maar dat heeft je niet tot een bitter of gefrustreerd iemand gemaakt. Je spreekt immers nog altijd met liefde over de kerk en je benadrukt ook dat we als vrouwen blijvend moeten opkomen voor onze rechten. Je zegt dat onze groep jouw ‘oude’ hart verwarmt. Wij kunnen je alleen maar danken dat je ons voor ging. Dank en op onze beurt gaan wij verder, voor ons en voor de generaties na ons.

De Junia-prijs

Inzendigen tegen 20 maart 2023

Vrouwen-In-Zicht reikt jaarlijks een prijs uit aan een project, persoon of groep die bijgedragen heeft tot positieve beeldvorming rond vrouwen in de kerkgemeenschap en tot het creëren van ruimte voor gelijkwaardige verantwoordelijkheid. Deze prijs is vernoemd naar Junia, aangehaald door Paulus in de brief aan de Romeinen. Heel wat theologen vroeger en nu zien hierin een verwijzing naar een vrouwelijke apostel. 

Het genomineerde project, persoon of groep heeft één of meerdere van de volgende aspecten mogelijk gemaakt of sterk aangemoedigd in de kerkgemeenschap:

281956626_1338345793342816_598125978536148359_n.jpg

Erkenning

Positieve beïnvloeding van de beeldvorming over de rol en de bijdrage van vrouwen in de kerkgemeenschap.

4EF866BA-2FCD-4CEC-BA07-9A51BF305AB8_edited.jpg

Participatie

Vrouwen kunnen op gelijkwaardige wijze (eind)verantwoordelijkheid opnemen in de plaatselijke kerkgemeenschap.

DSC_6079.JPG

Verbinding

Nieuwe verbindingen werden gelegd tussen de rollen van vrouwen en de bredere kerkgemeenschap.

                                  Artist: Sarah Beth Baca

Junia-Sarah-Beth-Baca.jpg

De Junia-prijs

Nominaties

De voorkeur gaat uit naar persoon/personen/organisatie die zich de laatste jaren bijzonder onderscheiden hebben op het vlak van inzet voor vrouwen in de kerkgemeenschap, maar ook naar persoon/personen/organisaties die zich in een verder verleden op dit terrein actief hebben ingezet. Enkel persoon/personen/organisaties actief in Vlaanderen en/of Brussel komen in aanmerking.

 

U kan een persoon, personen of organisatie nomineren via dit formulier

Nomineren dient te gebeuren voor 20 maart 2023 via vrouweninzicht@gmail.com .

De prijs wordt uitgereikt op dinsdag 9 mei 2023.

Een jury bestaande uit Eva Vromman (voorzitter), Mariet Grouwels, Bart Lagrange, Patrick Derde, Willy Bombeek, Sofi Van Ussel, Carolien Milis, Ria Dereymaeker en Sabine Desoete, zal de nominaties doornemen en de prijs uitreiken.

bottom of page