top of page
3A4390F9-A647-4C17-91AA-13530CBF016E_edited.jpg

Agnes Pas

1ste winnares Junia-prijs: lifetime achievement award

“Zij is vóór én tijdens haar loopbaan binnen de kerkgemeenschap als een waardevolle vrouw actief geweest. Zij heeft steeds op een waardige maar duidelijke, oproepende en getuigende wijze zich ingezet om de vrouw binnen de kerk een plaats te geven, ook de religieuze vrouwen. - Zij werkte als nationaal verantwoordelijke voor de studerende jeugd = VKSJ. - Zij was stafmedewerkster aan het TPC Sinds het begin is zij daar als ‘jonge vrouw’ gestart met vormingscursussen voor priesters en medewerkers in parochies. Ondanks tegenstand van sommigen heeft zij zich staande gehouden als vrouw. Daardoor groeide de waardering. Ook haar samenwerking met anderen, binnen de vormingen in kerkverband, werd gewaardeerd en ook geëerd. Het was teamwerk. - Zij werkte ook als voorzitster van het IPB - Zij was voorzitster van de NGO Broederlijk Delen - Zij werkte jaren mee in verschillende kerkelijke en andere organisaties. Zij stuurde mensen tot wederzijdse waardering. Zij bracht mensen tot gesprek. Ook met persoonlijke en moeilijke ervaringen.”
Er was soms frustratie maar dat heeft je niet tot een bitter of gefrustreerd iemand gemaakt. Je spreekt immers nog altijd met liefde over de kerk en je benadrukt ook dat we als vrouwen blijvend moeten opkomen voor onze rechten. Je zegt dat onze groep jouw ‘oude’ hart verwarmt. Wij kunnen je alleen maar danken dat je ons voor ging. Dank en op onze beurt gaan wij verder, voor ons en voor de generaties na ons.

De Junia-prijs

Inzendigen tegen 20 maart 2023

Vrouwen-In-Zicht reikt jaarlijks een prijs uit aan een project, persoon of groep die bijgedragen heeft tot positieve beeldvorming rond vrouwen in de kerkgemeenschap en tot het creëren van ruimte voor gelijkwaardige verantwoordelijkheid. Deze prijs is vernoemd naar Junia, aangehaald door Paulus in de brief aan de Romeinen. Heel wat theologen vroeger en nu zien hierin een verwijzing naar een vrouwelijke apostel. 

Het genomineerde project, persoon of groep heeft één of meerdere van de volgende aspecten mogelijk gemaakt of sterk aangemoedigd in de kerkgemeenschap:

281956626_1338345793342816_598125978536148359_n.jpg

Erkenning

Positieve beïnvloeding van de beeldvorming over de rol en de bijdrage van vrouwen in de kerkgemeenschap.

4EF866BA-2FCD-4CEC-BA07-9A51BF305AB8_edited.jpg

Participatie

Vrouwen kunnen op gelijkwaardige wijze (eind)verantwoordelijkheid opnemen in de plaatselijke kerkgemeenschap.

DSC_6079.JPG

Verbinding

Nieuwe verbindingen werden gelegd tussen de rollen van vrouwen en de bredere kerkgemeenschap.

                                  Artist: Sarah Beth Baca

Junia-Sarah-Beth-Baca.jpg

De Junia-prijs

Nominaties

De voorkeur gaat uit naar persoon/personen/organisatie die zich de laatste jaren bijzonder onderscheiden hebben op het vlak van inzet voor vrouwen in de kerkgemeenschap, maar ook naar persoon/personen/organisaties die zich in een verder verleden op dit terrein actief hebben ingezet. Enkel persoon/personen/organisaties actief in Vlaanderen en/of Brussel komen in aanmerking.


U kan een persoon, personen of organisatie nomineren via dit formulier

Nomineren dient te gebeuren voor 20 maart 2023 via vrouweninzicht@gmail.com .

De prijs wordt uitgereikt op dinsdag 9 mei 2023.

Een jury bestaande uit Eva Vromman (voorzitter), Mariet Grouwels, Carolien Milis, Ria Dereymaeker en Sabine Desoete, zal de nominaties doornemen en de prijs uitreiken.

bottom of page