De Junia-prijs

Inzendigen tegen 1 maart 2022

Vrouwen-In-Zicht reikt jaarlijks een prijs uit aan een project, persoon of groep die bijgedragen heeft tot positieve beeldvorming rond vrouwen in de kerkgemeenschap en tot het creëren van ruimte voor gelijkwaardige verantwoordelijkheid. Deze prijs is vernoemd naar Junia, aangehaald door Paulus in de brief aan de Romeinen. Heel wat theologen vroeger en nu zien hierin een verwijzing naar een vrouwelijke apostel. 

Het genomineerde project, persoon of groep heeft één of meerdere van de volgende aspecten mogelijk gemaakt of sterk aangemoedigd in de kerkgemeenschap:

Erkenning

Positieve beïnvloeding van de beeldvorming over de rol en de bijdrage van vrouwen in de kerkgemeenschap.

Participatie

Vrouwen kunnen op gelijkwaardige wijze (eind)verantwoordelijkheid opnemen in de plaatselijke kerkgemeenschap.

Verbinding

Nieuwe verbindingen werden gelegd tussen de rollen van vrouwen en de bredere kerkgemeenschap.

                                  Artist: Sarah Beth Baca

Junia-Sarah-Beth-Baca_edited_edited.jpg
 
Junia-Sarah-Beth-Baca.jpg

De Junia-prijs

Nominaties

De voorkeur gaat uit naar persoon/personen/organisatie die zich de laatste jaren bijzonder onderscheiden hebben op het vlak van inzet voor vrouwen in de kerkgemeenschap, maar ook naar persoon/personen/organisaties die zich in een verder verleden op dit terrein actief hebben ingezet. Enkel persoon/personen/organisaties actief in Vlaanderen en/of Brussel komen in aanmerking.


U kan een persoon, personen of organisatie nomineren via dit formulier

Nomineren dient te gebeuren voor 1 maart 2022 via vrouweninzicht@gmail.com .

De prijs wordt uitgereikt op dinsdag 17 mei 2022.

Een jury bestaande uit Eva Vromman (voorzitter), Saskia Van den Kieboom, Joke Dewaele, Reimund Bieringer, Tim Vanmechelen, Mariet Grouwels, Carolien Milis, Ria Dereymaeker en Sabine Desoete, zal de nominaties doornemen en de prijs uitreiken.